สินค้า SUNMI

01 เครื่องคิดเงินแบบพกพา
M2MAX M2 MAX New
V2PRO V2PRO
V2 V2
M2 M2
V1S V1s
L2K L2K
L2 L2
02 เครื่องคิดเงินระบบอัจฉริยะ
P2 P2
P2PRO P2 PRO
P2LITE P2 LITE
P2PRO P1
03 เครื่องคิดเงินแบบบริการตัวเอง
K2MINI K2 MINI New
K2 K2 New
K1 K1
H1 H1
04 เครื่องคิดเงินแบบตั้งโต๊ะ
D2S D2s New
D2S COMBO D2s COMBO
D2 MINI D2 MINI
D2S LITE D2s LITE
S2 S2
T2 T2
04 เครื่องคิดเงินแบบตั้งโต๊ะ
T2LITE T2 LITE
T2MINI T2 MINI
05 อุปกรณ์เครือข่าย
ESL ESL
W1 W1
06 กล้องบันทึกอัจฉริยะ
FS FS
SS SS
07 อุปกรณ์เสริม
58mm. Printer 58mm. PRINTER
Mini Cash Drawer MINI CASH DRAWER
89KEY KEYBOARD 89-KEY KEYBOARD
HANDHELD SCANNER HANDHELD SCANNER
POS POWERBANK POS POWERBANK
BLINK BLINK
08 แท่นชาร์จ
CHARGE BASE POS CHARGE BASE

แคตาล๊อก-คู่มือการใช้งาน สินค้า SUNMI

SUNMI Product manual and catalog download.
01 เครื่องคิดเงินแบบพกพา
Mobile Products

02 เครื่องคิดเงินระบบอัจฉริยะ
Smart Payment Products

03 เครื่องมือแบบบริการตัวเอง
Self-Service Equipment

04 เครื่องคิดเงินแบบตั้งโต๊ะ
Desktop Products

05 อุปกรณ์เครือข่าย
Network Products

06 กล้องวงจรปิดอัจฉิยะ
Intelligent Camera

07 อุปกรณ์เสริม
Accessories
icon
Mini Cash Drawer
icon
89-Key Keyboard
icon
Handheld Scanner
icon
POS Powerbank

08 แท่นชาร์จ
SUNMI POS Cradle Base Charger